Adapterkassett

Tyvärr finns det inga produkter i denna kollektion.

Retro Adapter Spelkassett

Alla retro kassetter är inte kompatibla med konsoler. Även om en PS5 som köpts i USA i dag fungerar perfekt med spel som köpts i Europa, var det inte så på 80- och 90-talet.

Man var tvungen att vara uppmärksam på konsolernas och tv-apparaternas kodnings version och endast PAL-kassetter kunde fungera på PAL-konsoler. Det är därför mycket komplicerat att skapa en unik spelsamling.

Retrospel Adapter för Spelkassetter

Retro Gaming Adapter spelkassetter gör det möjligt att lösa detta problem. Även om det är komplicerat betyder det faktiskt inte att det är omöjligt. Tidigare fanns det redan adaptrar för att växla från PAL till NSTC och vice versa. Detta möjliggör en riktig.

Adapter för Famicom Spel

Famicom-spelen är bland de mest talrika av den här generationens konsoler, men också de mest kvalitativa på sätt och vis. Faktum är att det japanska företaget främst var inriktat på sin hemmamarknad under 80-talet. Det var först långt senare som de började intressera sig för den europeiska och amerikanska marknaden.

Det finns alltså många retrospelare som vill spela dessa spel utan att nödvändigtvis spendera hundratals euro på en japansk original konsol. Adaptrarna gör det möjligt att spela japanska spel utan att ha konsolen.

Game Boy-adapter för Super Nintendo

Game Boy-adaptern är oumbärlig för alla retrospelsfantaster. Även om Game Boy är bra för att spela spel, måste du nämligen byta batterier ganska ofta, men dessutom är vissa spel mycket bättre på NES, med en stor skärm, än på Game Boy med en skärm som är mindre än en modern telefon.

Adapter för retrokonsoler

Retrokonsoler är komplicerade på många sätt, vilket gör det svårt att få tillgång till retrospel. De olika regionerna för patronerna, men även för konsolerna, utgör ett stort hinder för att komma in. För att denna passion ska kunna komma till uttryck fullt ut har det alltid krävts mycket pengar, men också mycket tid för att kunna göra forskningen. Och ännu mer för att kunna spela.

Med adaptrar gjorda för retrokonsoler undanröjer man ett av problemen, nämligen konsolernas "regioner", som med adaptern för famicom-spel till Nintendo Entertainment System. Detta är inte tillräckligt för att göra retrospel till mainstream, men det är en stor hjälp.